Mám vystudovaný obor Sociální práce na Vyšší odborné škole a v bakalářském studiu obor Speciální pedagogika se zaměřením na etopedii. Etopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých, kteří mají poruchu chování.

Absolvovala jsem Komplexní kurz krizové intervence (150 hodin, Remedium), díky kterému mohu pracovat s lidmi v krizi a tíživých životních situacích. Následně jsem pak přes tři roky působila na Krizovém centru jako krizová interventka. Zde mými klienty byli děti i dospělí, kteří prožívali těžké životní situace a to např. rozchod, nemoc, ztráta blízké osoby, sebevražda, školní šikana a jiná trápení.   

Přes osm let jsem pracovala v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, pět let jako koordinátorka zařízení. Zde jsem pracovala s dětmi a mladými lidmi od 6 do 20 let, které jsem doprovázela při řešení obtížných, ale i každodenních situacích.

V roce 2017 jsem nastoupila do psychoterapeutického výcviku - Cestou systemických terapií, jehož garantem byl PhDr. Vratislav Strnad. Rok jsem působila jako dobrovolný terapeut Sociální kliniky v Plzni. 

Od roku 2019 působím jako externí psychoterapeut v Chráněném bydlení Zeeland. V Chráněném bydlení terapeuticky pracuji s klienty s mentálním a kombinovaným postižením. V roce 2020 jsem začala také pracovat jako externí psychoterapeut v Domě s pečovatelskou službou. 

V současné době se věnuji soukromé psychoterapeutické praxi v Plzni. Poskytuji individuální psychoterapii nejen dětem, dospívajícím, ale i dospělým

Psychoterapii vykonávám z titulu dosaženého vysokoškolského vzdělání humanitního zaměření a psychoterapeutického výcviku akreditovaného pro oblast zdravotnictví. Nejsem klinickým psychologem a nenabízím psychoterapii ve smyslu zdravotní služby. 

- REFERENCE -

„Katka mi pomohla s problémem! Dobře se s ní povídalo, byla legrace. Vždy mě vyslechla a já se jí svěřil!!"

Jirka, 13 let.

„Za půl roku už jsem Katce řekl mnoho věcí a starostí v mém životě.  Naše společné rozhovory mi pomáhají. “

Lukáš, 20.

„Katka byla moc milá, hezky se s ní pracovalo.“

Anička, 16 let.


„ S Katky odvedenou prací jsem spokojená.“

Šárka, 45.

„Katce jsem se mohl svěřit.“

Nikolas, 12 let.

„S Katkou jsem moc spokojený. Hodně mi pomáhá a je mi s ní fajn. Poslouchá mě a podporuje. “

Daniel, 25 let.

„Katka mi pomohla, bylo to s ní super.“

Roman, 16 let.

Reference od klientů jsou zveřejněny s jejich souhlasem. 

Po předchozí domluvě je možné reference předložit k náhledu.