Mám vystudovaný obor Sociální práce na Vyšší odborné škole a v bakalářském studiu obor Speciální pedagogika se zaměřením na etopedii. Etopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých, kteří mají poruchu chování. V současné době dálkově studuji na Karlově Univerzitě magisterský obor - řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních, se zaměřením na supervizi. 

Absolvovala jsem Komplexní kurz krizové intervence (150 hodin, Remedium), díky kterému mohu pracovat s lidmi v krizi a tíživých životních situacích. 

Následně jsem pak přes tři roky působila na Krizovém centru jako krizová interventka. Zde mými klienty byli děti i dospělí, kteří prožívali těžké životní situace a to např. rozchod, nemoc, ztráta blízké osoby, sebevražda, školní šikana a jiná trápení.   

Přes osm let jsem pracovala v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, z toho pět let jako koordinátorka zařízení. Zde jsem pracovala s dětmi a mladými lidmi od 6 do 20 let, které jsem doprovázela při řešení obtížných, ale i každodenních situacích.

Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik - Cestou systemických terapií v rozsahu 780 hodin. Psychoterapeutický výcvik jsem zakončila zkouškou a obhajobou terapeutické kazuistiky. Výcvik je certifikován u ČAP (Česká asociace pro psychoterapii).  Akreditace zajišťuje, že výcvik odpovídá standardům ČAP  pro kvalifikaci psychoterapeuta. V současné době jsem kandidátním členem České asociace pro psychoterapii. 

V roce 2019 jsem působila jako dobrovolný terapeut Sociální kliniky v Plzni. 

Od července 2019 do dubna 2022 jsem působila jako externí psychoterapeut v Chráněném bydlení. V Chráněném bydlení jsem terapeuticky pracovala s klienty s mentálním a kombinovaným postižením. V roce 2020 jsem začala také pracovat jako externí psychoterapeut v Domě s pečovatelskou službou. 

Od ledna 2022 spolupracuji se spolkem zaměřující se na dvakrát výjimečné děti. Spolek se zaměřuje na péči o nadané děti a nadané děti s poruchou (např. Autismus, Aspergerův syndrom, aj.). Zde terapeuticky pracuji s dětmi a dospívajícími.

V současné době se věnuji soukromé psychoterapeutické praxi v Plzni. Poskytuji individuální psychoterapii nejen dospělým, ale i dětem a dospívajícím. Dále se věnuji supervizi v sociálních službách. 

Považuji za důležité mít přehled o nejnovějších trendech v oboru. Z toho důvodu si své znalosti a dovednosti prohlubuji pravidelným absolvováním nejrůznějších kurzů a seminářů. Zároveň se účastním pracovních skupin - terapeuti Plzeňska, setkávání ČIS (Český institut supervize) v regionech. 

Psychoterapii vykonávám z titulu dosaženého vysokoškolského vzdělání humanitního zaměření a psychoterapeutického výcviku akreditovaného pro oblast zdravotnictví. Nejsem klinickým psychologem a nenabízím psychoterapii ve smyslu zdravotní služby. 

- REFERENCE -

„Katka mi pomohla s problémem! Dobře se s ní povídalo, byla legrace. Vždy mě vyslechla a já se jí svěřil!!"

Jirka, 13 let.

„Za půl roku už jsem Katce řekl mnoho věcí a starostí v mém životě.  Naše společné rozhovory mi pomáhají. “

Lukáš, 20.

„Katka byla moc milá, hezky se s ní pracovalo.“

Anička, 16 let.


„ S Katky odvedenou prací jsem spokojená.“

Šárka, 45.

„Katce jsem se mohl svěřit.“

Nikolas, 12 let.

„S Katkou jsem moc spokojený. Hodně mi pomáhá a je mi s ní fajn. Poslouchá mě a podporuje. “

Daniel, 25 let.

„Katka mi pomohla, bylo to s ní super.“

Roman, 16 let.

Reference od klientů jsou zveřejněny s jejich souhlasem. 

Po předchozí domluvě je možné reference předložit k náhledu.