Při mé práci je pro mě důležitý vztah založený na spolupráci, vzájemném respektu a důvěře. Naslouchám klientovo přáním, cílům, respektuji jeho tempo a dodávám mu odvahu vidět, co dříve neviděl. Cílem mojí práce je pomoc klientovi, zbavit se jeho trápení a bolesti. Pomoc klientovi pochopit obtíže v kontextu života, osobnosti a práce na uschopnění klienta vést život takový, jaký by si přál a to způsobem, který je mu vlastní a v souladu s jeho hodnotami.

Společně vytváříme a konstruujeme nejvhodnější způsoby, postupy a cesty, jak najít řešení, problém rozpustit a potíže vyjasnit. Stavím na schopnosti klienta potíže řešit, věřím v hloubku jeho zdrojů a na motivaci klienta ve změnu. Věřím, že v každém příběhu je prostor na dobrý konec.


Situace, ve kterých se na mě můžete obrátit:

V mé praxi se na mě obracejí klienti s tématy jako jsou např.

  • Náročná životní období (těhotenství, mateřství, bilancování, zmaření plánů či představ, osamělost, umírání, ...)
  • Změna (změna životních podmínek, změna životních zvyklostí, sociálních aktivit, spánkových zvyklostí, ...)
  • Ztráta (smyslu života, zaměstnání, partnera, ...)
  • Partnerské problémy (závažné neshody s partnerem, domácí násilí, nevěra, ...)
  • Děti a dospívající (vrstevnické problémy, problémy ve škole, problémy s rodiči, neporozumění, nízké sebehodnocení, sebevražda...) 

Poskytuji individuální psychoterapii nejen dospělým, ale i dětem a dospívajícím

Ve své soukromé psychoterapeutické praxi běžně pracuji s dětmi a dospívajícími. Terapeuticky pracuji s dětmi a dospívajícími, kteří mají diagnostikovanou poruchu autistického spektra, jsou dvakrát nadané, mají poruchu osobnosti, trápí je úzkosti aj.