Situace, ve kterých se na mě můžete obrátit:

  • Děti a dospívající (vrstevnické problémy, problémy ve škole, problémy s rodiči, neporozumění, nízké sebehodnocení, sebevražda, úzkosti, sebepoškozování, ...) 
  • Mladí dospělí ( zvládání školních nároků, ztráta smyslu života, očekávání, tlak, …)
  • Dospělí (změna životních podmínek, těhotenství, mateřství, bilancování, zmaření plánů či představ, osamělost, partnerské problémy...)

Poskytuji individuální psychoterapii nejen dětem, dospívajícím, mladým dospělým, ale i dospělým. Ve své soukromé psychoterapeutické praxi nejčastěji terapeuticky pracuji s dětmi, dospívajícími a mladými dospělými. Mezi nejčastější témata, která se svými klienty řeším, patří témata související s poruchou autistického spektra, sebevraždy u dospívajících, nadané či dvakrát nadané děti, sebepoškozování, úzkosti. 

Při mé práci je pro mě důležitý vztah založený na spolupráci, vzájemném respektu a důvěře. Naslouchám klientovo přáním, cílům, respektuji jeho tempo a dodávám mu odvahu vidět, co dříve neviděl. Cílem mojí práce je pomoc klientovi, zbavit se jeho trápení a bolesti. Pomoc klientovi pochopit obtíže v kontextu života, osobnosti a práce na uschopnění klienta vést život takový, jaký by si přál a to způsobem, který je mu vlastní a v souladu s jeho hodnotami.

Společně vytváříme a konstruujeme nejvhodnější způsoby, postupy a cesty, jak najít řešení, problém rozpustit a potíže vyjasnit. Stavím na schopnosti klienta potíže řešit, věřím v hloubku jeho zdrojů a na motivaci klienta ve změnu. Věřím, že v každém příběhu je prostor na dobrý konec.