www.brozikova-psychoterapie.cz
www.brozikova-psychoterapie.cz

Termíny konzultací jsou po individuální domluvě. Konzultace je možné využít i v online formě.

Konzultace se platí vždy hotově na konci každého sezení. Na mé služby nepřispívá zdravotní pojišťovna. 

Veškerá sezení s klienty podléhají mlčenlivosti. Nepodávám žádné informace, o tom co jsme společně v rámci našeho setkání řešili. 

Pokud se nemůžete dostavit na konzultaci, je potřeba se předem omluvit a to minimálně 24 hodin předem. V případě, že tak neučiníte, jste povinen/a konzultaci uhradit a to v plné výši.

CENA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Individuální psychoterapie

Pomáhá klientovi pochopit jeho obtíže v kontextu života a osobnosti, práce na uschopnění klienta vést takový život, jaký by si přál a to způsobem, který je mu již vlastní a nebo v souladu s jeho hodnotami.

Konzultace trvá 50 min.

600 Kč

Krizová intervence

Odborná metoda práce s klientem, kterou vnímá jako naléhavou, zátěžovou, nepříznivou či ohrožující. Cílem je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, naději a pomoci mu jeho situaci zvládnout.

Konzultace trvá 50 minut.

600 Kč